Welkom bij Dubbelzinnig

 

Vereniging voor en door biseksuelen in Vlaanderen. 

   
 

De praatgroep is vrij toegankelijk. Voor nieuwe geïnteresseerden is er viermaal per jaar de mogelijkheid om in te stappen: nl. in maart, juni, september en in december. Voorwaarde is een voorafgaand gesprek met één van onze kernleden, waarvoor je je kunt aanmelden op info@dubbel-zinnig.be. We beperken het aantal instapmomenten om meer diepgang te kunnen geven aan de gespreksavonden. We vragen ook een zeker engagement van de leden: geen toevallige en/of voorbijgaande nieuwsgierigheid, maar de wil om positief, bewust en zinvol met de eigen biseksualiteit om te gaan, en dit in respect naar anderen.


 

Praatgroep

donderdag 4 augustus 2016

Voor meer info klik in het linkse menu op praatgroep